Novas Aristanesas, giòbia 20 de làmpadas de su 2024

Is addòbios de custa coa de chida in provìntzia de Aristanis – Unu muntone mannu de apuntamentos in custa coa de chida in provìntzia de Aristanis. Si cumentzat chenàbura, in Aristanis, cun “Abertos pro bois a suta de is isteddos”, cuncordadu dae su Touring Club: a is sete de merie, bìsitas in sa crèsia de su Cramu cun acumpangiamentu musicale in sutafundu. Semper sa tzitade de Lionora saludat a is atletas olimpiònicos suos, Lorenzo Patta e Stefano Oppo, cun su cunvegnu “Aristanis in is Olimpìades”, a is chimbe e mesu, in s’Auditorium de Santu Domìnigu. Is bighinados antigos s’ant a abbiatzare, a pustis, cun sa prima editzione de sa “Festa de cumentzu de s’istadiale”, a is chimbe e mesu.

In Neoneli, imbetzes, sighit sa de 8 editziones de “Licanias”, chi est cumentzada eris e at a abbiatzare fintzas a domìnigu sa biddighedda in su coro de su Barigadu cun addòbios, ispetàculos e cuntzertos. Cun sa presentada de su primu romanzu de Marialuisa Naitana Azzena cumentzat in Bosa sa rassigna culturale “A prus de su Mare: faeddos e nodas”, cuncordada dae sa biblioteca Stella Maris. In Aressa imbetzes sa biblioteca comunale cuncordat, cumentzende dae is bator, unu merie tzinematogràficu cun “Bisiones sardas”, in is locales betzos de s’iscola de sa pipiesa.

In Paulle ddoe est “Abba ‘ìa”, s’ispetàculu de mùsica corale, a is noe e mesu de merie in su putzu sagradu de Santa Cristina, chi at a incarrerare sa faina “Monumentos”, mentras in Putzu Idu incarrerat su fèstival de tres dies “Bias de Birra 2024”, in programma fintzas a domìnigu.

Semper chenàbura, ma in Crabas, cumentzant is fèstival pensados dae sa Fundatzione Mont’’e Prama, cun nòmenes de importu mannu ocannu pro afestare is chimbanta annos dae s’iscoberta de is Gigantes, in su sartu de su Sinis.

Sàbadu a merie, imbetzes, sa crèsia de Santa Maria de is Ànghelos in Santu Lussurzu acasàgiat sa de 14 editziones de su cuntzertu “Solstìtziu de istadiale in mùsica”, mentras in Nureci, dae is chimbe e mesu de merie, ddoe est s’editzione de ocannu de “2GiarExpo”, cun a tema “Terra areste”, cuncordadu dae su Cunsòrtziu Turìsticu de is “Duas Jaras”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome